Author: MJ

MJ

About MJ

https://www.facebook.com/mohammadshahrizan.shamsuddin

"Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur." [ Al-Nahl, 16 : 78 ]

Posts by Shahrizan Shamsuddin: